Agresivní chování jako vedlejší účinek tramadolu u psů

Tramadol je široce používán k léčbě psích artritid, ale také může být použit k prevenci onemocnění jater a ledvin, stejně jako ke snížení příznaků deprese. Tramadol má však mnoho vedlejších účinků, včetně změn v chování, které mohou způsobit agresivitu vašeho jinak přátelského psa. Pokud je váš pes citlivý na léky, buďte opatrní.

Tramadol může snížit příznaky deprese. úvěr: Jesse Courtemanche / iStock / Getty Images

Funkce

Tramadol je lék proti bolesti opiátů. kredit: Jack Hollingsworth / Photodisc / Getty Images

Tramadol je protizánětlivý prostředek, který brání tvorbě zánětlivých biochemikálií v těle vašeho psa. Z tohoto důvodu je nejčastěji užívána k léčbě psí artritidy. Protože je to opiát, tramadol také způsobuje pocit euforie. Tramadol je obvykle podáván v nezbytných případech každých čtyři až šest hodin při bolesti s artritidou a častěji při depresi. Může se podávat s jídlem nebo bez jídla.

Vedlejší efekty

Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, okamžitě kontaktujte svého veterináře. úvěr: Elisabeth Coelfen / iStock / Getty Images

Stejně jako u většiny léků existují časté nežádoucí účinky, jako je nevolnost, zácpa, snížená srdeční frekvence, závratě a dýchání. Mezi závažnější nežádoucí účinky patří záchvaty, třes, halucinace, úzkost a změny v chování, jako je agrese. Tyto změny v chování mohou vášho psa těžko zvládnout a v určitých situacích se může stát nebezpečným. Veterináři uvádějí, že závažné nežádoucí účinky jsou obvykle způsobeny předávkováním, ale pokud váš pes ucítí jakékoliv závažné nežádoucí účinky, okamžitě kontaktujte svého veterináře.

Agrese

Poraďte se s veterinářem o dávkách. kredit: Dean Golja / Digital Vision / Getty Images

Protože tramadol je opiát, který blokuje některé receptory v mozku vašeho psa, může změnit chování mozku natolik, že způsobí změnu chování u vašeho psa. K tomu dochází častěji během předávkování, takže je důležité, aby léky byly mimo dosah psa a dbejte na to, abyste dostali odpovídající dávkování. Mnoho psů je citlivá na léky a vykazuje známky změn chování kdykoli jsou léčeni. V takovém případě zeptejte se svého veterináře, pokud začínáte s menším dávkováním a postupné zvyšování dávkování může být účinné.

Manipulace s agresí

Pokud se vaše agrese psů stane nezvládnutelnou, držte ji od ostatních psů a dětí. úvěr: Kuricheva Ekaterina / iStock / Getty Images

Pokud váš pes projeví známky agrese, které jsou nezvládnutelné, poraďte se se svým veterinářem o správném způsobu, jak odtrhnout svého psa z drog. Náhlé zastavení léčiv může také způsobit vážné vedlejší účinky. Pokud je agrese zvládnutelná, ponechte svého psa ve svém vlastním pokoji první hodiny po podání drogy. Nedovolte jí kolem jiných psů nebo dětí. Nedostaňte se do konfrontace s agresivním psem a zvážte použití tlamy, pokud s ní budete muset komunikovat.

Varování

Tramadol může být smrtelný v kombinaci s některými jinými léky. úvěr: avarand / iStock / Getty Images

Nedávejte tramadolu psovi, pokud užívá také selektivní inhibitor sérotoninu, jako je přípravek Prozac, protože tato kombinace může být fatální. Pokusy ke zmírnění krvácení, anestetika a narkotika mohou být také nebezpečné v kombinaci s tramadolem, protože mohou inhibovat centrální nervový a respirační systém. Pokud je váš pes na jiných lécích, poraďte se s veterinářem před podáním tramadolu.