PSY

10 útulků v USA, které nabízejí černé specializace pro "Fur-Day"

10 útulků v USA, které nabízejí černé specializace pro "Fur-Day"

** Poznámka redakce: Přijetí psa je celoživotní závazek. Přestože se v průběhu těchto akcí upustilo od osvojení poplatků nebo se zlevnilo, stále existuje mnoho výdajů na péči o psa. Ujistěte se, že jste připraveni přijmout a přemýšlet dvakrát před tím, než uděláte zvíře jako dárek. Po celém národě hladní spotřebitelé ...